Välkommen som medlem på Kampsportstadion/DIF IF Kampsportförening!

Villkor:

-Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (med månadsvis betalning ) tills kunden säger upp medlemskapet skriftligt eller via mail.

-Vid uppsägning gäller 3 månaders uppsägningstid.

-Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och uppsägningstiden räknas från nästkommande debiteringstillfälle. 

-Vi kör terminsvis: 

Vårterminen är Januari till Juni och höstterminen är Augusti till December. 

Autogirot är som en delbetalning av terminsavgiften där man betalar månad för månad i stället för hela terminen på en gång och löper månad för månad året om. Man kan därför inte frysa kortet under sommaren tillexempel. Medlemmen är själv ansvarig för att betalningen kan dras. Saknas täckning på kontot eller det av andra orsakar inte kan dras pengar kommer det läggas på nästa månads betalning alternativt skickas ut en faktura. Har man obetalade skulder får man inte träna innan detta är betalat. Medlemmen är själv ansvarig för att lämna rätta uppgifter som kontonummer och kontakt info.

Avsluter man autogirot själv utan att skriftligt ha avslutat medlemskapet kommer en slutfaktura att skickas ut.

- Kampsportstadion håller stängd röda dagar och klämdagar och vid stora event på Stockholm Stadion (som DN galan och konserter då vi inte har tillgång till lokalen).

-Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Kampsportstadion behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

-Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren. Betalningen sker automatisk varje månad mellan den 25 och 27.

-Trivselregler

Håll en bra personlig hygien, ta hand om lånad utrustning och behandla dina klubbkompisar och tränare med respekt. Vi hjälper varandra att bli bättre och tillsammans är vi ansvariga för att ha en positiv och glad stämning på träningarna.

Glädje, värde och respekt!

Rasism, sexism och homofobi tolereras inte!

Medlemskap
500:-/år Obligatoriskt för att försäkring Folksam idrottsförsäkring skall gälla. Betalas på plats alternativt läggs på första autogirodragningen.

-Alla måste dra sina medlemskort i receptionen när man kommer!

 

Vid uppsägning av medlemskap, maila info@kampsportstadion.se

 

Djurgårdens IF Kampsportförening

Löjtnansgatan 17, 117 50 Stockholm

Org:802468-1754

 


.